chór "Chopin"


W tak ważnym jubileuszowym roku 2000 chór miejski „Chopin" obchodzi swoje 80-lecie. Historia chóru datuje się od 3 lipca 1920 r., kiedy toż inicjatywy pracowników kolejowych Wojciecha Goduszewskiego, Ignacego Marchewki i Józefa Galona powstało amatorskie Koło Śpiewu Kolejowców Polskich „Kościuszko". Uchwałą z dnia 10 lutego 1921 r. przemianowane zostało na Koło Śpiewu Kolejowców Polskich „Chopin". Pierwszym dyrygentem był Walenty Żurowski - miejscowy organista. Po l wojnie światowej w wyzwolonej spod zaborów Polsce, idea kultywowania rodzimej pieśni była jedną z form powrotu do ojczystej mowy, do Polskiej muzyki i pieśni. Koło szybko rozwinęło ożywioną działalność i zgromadziło wielu członków.

W okresie międzywojennym poza licznymi koncertami własnymi, a także z udziałem bratnich chórów i orkiestr Koło organizowało także wiele przedstawień teatralnych. Zespół brał udział w różnych imprezach okolicznościowych, zjazdach śpiewaczych i koncertach na terenie niemal całej Polski. Nawiązał też wiele koncertów z bratnimi chórami, a w szczególności kolejowym chórem męskim „Moniuszko" z Poznania. Intensywna pracą zespołu pozwoliła z czasem sięgnąć po laury w ogólnopolskich konkursach śpiewaczych m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Katowicach. O działalności Koła swoje pozytywne opinie w prasie wyrażali m.in. kompozytorzy Wałek Walewski z Krakowa i prof. Stanisław Kwaśnik z Poznania.

Trudne lata hitlerowskiej okupacji nie zniszczyły umiłowania śpiewu, chociaż poważnie przerzedziły szeregi człon­ków zespołu. Już w lutym 1945 r. wznowiono działalność chóru pod patronatem Związku Zawodowego Kolejarzy i przyjęto nazwę Koło Śpiewu ZZK „Chopin". Dzięki finansowemu wsparciu Związku Zawodowego Kolejarzy chór miał możliwość dotarcia z koncertami do najdalszych i najatrakcyjniejszych miejscowości w kraju. Chór koncertował m.in. w Poznaniu, Warszawie, Opolu, Lublinie, Zakopanem, Międzyzdrojach, Zielonej Górze. W swoim repertuarze miał utwory muzyki poważ­nej, rozrywkowej, ludowej kompozytorów polskich i obcych. Chór jako zespół kolejowy brał udział w Ogólnopolskich Przeglądach Chórów Kolejowych w Ostrowie, Raciborzu i Bydgoszczy gdzie kilkakrotnie zajmował czołowe lokaty. Ponadto chór zajmował czołowe miejsca na corocznych przeglądach chórów w ramach PZChiO, którego jest członkiem. W latach 1959-1976, kiedy dyrygentem był prof. Wiktor Buchwald, powstał nowy cykl koncertów rozrywkowych, które zaprezento­wano w różnych miejscowościach wczasowych i sanatoryjnych m.in. Jeleniej Górze, Ciechocinku, Kudowie, Dusznikach, Jaszowcu, Kołobrzegu, Zakopanem. Chór brał również udział w akademiach w częściach artystycznych z okazji świąt państwowych i okolicznościowych w Warszawie, Lublinie, Kaliszu, Świebodzinie, Wolsztynie i kilkakrotnie w Poznaniu a przede wszystkim w Lesznie. Ważnym wydarzeniem dla chóru były koncerty z udziałem orkiestr symfonicznych z Poznania, Kalisza i Zielonej Góry oraz solistów Teatru Wielkiego z Poznania i Zielonej Góry.

Działalność chóru nie ograniczała się tylko do występów krajowych. Chór wielokrotnie koncertował za granicą. Występowaliśmy w byłym NRD, Czechosłowacji, Niemczech Zachodnich i Holandii.

Od kilku lat tradycję zespołu są koncerty kolęd i pastorałek w okresie Bożonarodzeniowym wykonywane w kościołach oraz w salach widowiskowych.

Na przestrzeni działalności zespołu liczba jego człon­ków była bardzo zróżnicowana:

• 40 lecie chóru świętowało 80 członków śpiewających,

• 50 lecie obchodzono w 51 osobowym składzie,

• 70 lecie 39 chórzystów,

• 75 lecie również 39 chórzystów.

Obecnie zespół liczy 39 członków śpiewających. Część śpiewaków obecnego chóru to członkowie o długo­letnim stażu śpiewaczym 25,30 a nawet 40 letnim.

Swoją popularność, uznanie i laury „Chopin" zdobywał pod kierownictwem dyrygentów, którymi byli kolejno: Walenty Żurowski, prof. Roman Lubierski, Ludwik Szymański, Antoni Rymarczyk, Zygmunt Maćkowiak, Stanisław Poprawski, Władysław Gościniak, prof. Czesław Orsztynowicz, prof. Wiktor Buchwald, adj. Hilary Ciesielski. Obecnym dyrygentem od 1998 r. jest mgr Krzysztof Kubiak.

Chór jest jedynym amatorskim chórem mieszanym na terenie Leszna o nieprzerwanej 80-letniej działalności artystycznej. Od 1993 r. zespołowi patronuje Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, i właśnie dzięki niemu zespół może propagować i umacniać kulturę śpiewaczą oraz ukazywać piękno polskiej pieśni oraz folkloru leszczyńskiego.

Krzysztof Kubiak, absolwent Akademii Muzy­cznej im. l. J. Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Wychowania Muzycznego i Rytmiki w klasie dyrygentury chóralnej prof. Janusza Dzię­cioła. W 2000 r. ukończył Po­dyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. F. Nowo­wiejskiego w Bydgoszczy przy współpracy Cen­trum Animacji Kultury w Warszawie. Od 1986 r. pracuje jako nauczyciel w szkolnictwie ogólno­kształcącym oraz instruktor zespołów muzycz­nych. Od 1995 r. pracownik Kolegium Nauczy­cielskiego w Lesznie, a od 2000 r. wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesz­nie. Od czerwca 1998 r. wiceprezes leszczyńskiego oddziału polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Chór Miejski „Chopin" prowadzi od 1998 r.

Jerzy Mizgalski, absolwent wydziału muzyko­logii Instytutu Muzycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Z amatorskim ruchem chóral­nym związany od 1961 r. -najpierw jako śpiewak, później Prezes Zarządu Okręgu Lesz­czyńskiego Polskiego Związ­ku Chórów i Orkiestr i wieloletni akompaniator Chóru Miejskiego „CHOPIN". Odznaczony „Srebrną odznaką" nadaną przez Zarząd Główny PZChiO. Założyciel Społecznego Ogniska Muzycznego w Lesznie i wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie.

 

POWRÓT