L
E
S
Z
N
O1. finanse
2. handel
3. komunikacja
4. kultura
5. mieszkania
6. obronność
7. przemysł
8. rekreacja
9. religie
10. rzemiosło
11. służby
      miejskie

12. sport
13. szkolnictwo
14. urzędy
15. usługi
16. transport
dziedziny życia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT