kościół św. Krzyża

Po najechaniu kursorem na obrazek, w okienku pokaże się rok, tytuł lub krótki popis zdjęcia, natomiast szybkie dwukrotne kliknięcie w jego powierzchnię otworzy nowe okno z obrazem powiększonym.


Pierwszy w Lesznie zbór luterański, wzniesiony na tym miejscu w 1635 roku, spłonął w roku 1656. Druga świątynia podzieliła los poprzedniej w roku 1707. Projekt trzeciego zboru wykonał Pompeo Ferrari, a wybudował  Adam Stier w 1715 roku. Po pożarze w 1790 roku odbudowę ukończono w pierwszych latach XIX wieku. Z tego okresu pochodzi wystrój jego wnętrza. W 1909 roku wieża została nakryta okazałym hełmem, projektowanym w 1743 roku przez rydzyńskiego architekta Sułkowskich, Karola Marcina Frantza. Po 1945 roku rozpoczęła się stopniowa dewastacja świątyni. W 1946 roku nowym użytkownikiem została niewielka parafia polsko-katolicka. Do celów sakralnych używano tylko dawną zakrystię i bibliotekę. Pozostała część kościoła niszczała. Prace zabezpieczające podjęto w 1957 roku ze środków państwowych. W 1977 roku kościół przejęła parafia św. Mikołaja. Po kompleksowej renowacji, w 1982 roku została erygowana parafia rzymsko-katolicka. Kościół św. Krzyża od lat 90-tych XX wieku jest również świątynią leszczyńskiego garnizonu wojskowego. W roku 1999 poddano renowacji wieżę, którą ponownie zwieńczono iglicą z krzyżem, strąconą przez wichurę 3 lata wcześniej.

Zdjęcia lapidarium przy kościele

 

POWRÓT