o ratuszu

 


Centrum Rynku zdobi barokowo-klasycystyczny budynek Ratusza, zaliczany do najpiękniejszych w Polsce. Jego masywny, po mieszczańsku solidny korpus wieńczy wyniosła wieża, nakryta dwukondygnacyjnych hełmem. Dzisiejszy wygląd ratusz otrzymał w II połowie XVIII wieku. W jego architekturze przetrwał w dużej mierze układ pierwotny, nadany tej budowli w 1639 roku. Wieżę sięgającą 60 metrów wysokości wieńczy orzeł - godło Polski, z herbem Leszna oraz datami: 1547 ( założenie miasta, 1920 ( koniec zaboru pruskiego ) oraz 1931 ( umieszczenie orła na wieży ratusza ). W metalowej kuli poniżej orła umieszczono w 1994 roku dokumenty informujące o Lesznie współczesnym oraz kopie wyjętych wówczas dokumentów z 1817 roku.

Historia Ratusza
Brak źródeł pisanych oraz liczne przebudowy ratusza po kolejnych pożarach miasta nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie jego architekta. Wymienia się Marcina Woide ( odbudowa po pożarze z 1656 ), następnie Jerzego Catenazi i Pompeo Ferrariego ( po 1707 roku ). Po Pożarze z 1767 roku odbudowę prowadzić miał Dominik Merlini. Po ostatnim pożarze miasta w 1790 roku ratusz odbudowano bez wprowadzania zmian w jego architekturze. Najwiąkszą w jego dziejach renowację połączoną z przebudową wnętrz podjęto w 1992 roku. Prace prowadzono według projektu poznańskich architektów Jerzego Gurawskiego i Roberta Gzyla. Część parterową ratusza oddano do użytku w dniu 7 listopada 1998 roku."

Warto wspomnieć, że właśnie tu, w 1856 roku uruchomiono pierwszą w mieście stację telegraficzną.

Cytat z Przewodnika po Lesznie i okolicy Zdzisława Molińskiego wydanego w roku 1999  przez Dom Wydawniczy "Oficyna" z Krakowa

.

POWRÓT