rzeźnia miejska

 


           Rzeźnię  Miejską  w Lesznie  wybudowano  w  roku  1890/91 kosztem   186.506 mk.

          Rzeźnia zajmowała wtenczas teren o powierzchni 9613 m2, w czem 1389 m2 terenu zajętego przez zabudowania, stanowiąc pięć kompleksów zabudowanych w kwadrat, z halami ubojowemi w pośrodku.

Rzeźnia obejmowała:

1)     Budynek dyrekcji z kancelarją, mieszkaniem dyrektora, maszynisty, halmistrza, oraz ubikacją do sprzedaży mięsa zakwestionowanego;

2)     Pokój dla mistrzów rzeźnickich, pokój dla trychinoskopji i kasę, halę dla uboju świń, płuczkarnię jelit, halę do rzezi bydła rogatego, halę do rzezi cieląt, owiec i kóz, kotłownię;

3)     Wagę do, zwierząt, chlewnię, magazyn do węgli, chłodnię;

4)     Izbę   dla   czeladników   rzeźnickich,   topiarnię   łoju, trzy obory   dla   bydła   rogatego   i  cieląt, halę sanitarną do uboju  zwierząt  chorych  i  o chorobę  podejrzanych;

5)     Stajnię na konie, podręczny magazyn, jamę do mierzwy i odpadków, ustępy.

Podczas wojny światowej, w roku 1916 okazała się potrzeba wytwarzania sztucznego lodu i wtenczas zbudowano obok hali maszyn generator do lodu o zdolności fabrykacji 70 ctr. lodu na dobę.

W roku 1925/26 rozbudowano rzeźnie, a mianowicie powiększono hale uboju świń przez dobudowę, zbudowano przedchłodnię nową halę sanitarna, (przeznaczając starą halę sanitarną na ubój koni i budkę portjerską. Pozatem dokonano różnych przeróbek praktycznych, jak podwyższenia miejscu uboju świń, ustawienia zamiast dotychczasowego jednego, dwóch nowych kotłów do parzenia świń, stołów do odwłosienia oraz połączenia hal ubojowych z chłodnią, względnie przedchłodnią za pomocą toru transportowego. Urządzenie hal i dokończenie prac murarskich przy halach kosztowało około 67 tysięcy złotych.

         Statystyka uboju za pierwszy rok i ostatnie 3 lala istnienia rzeźni wykazuje, co następuje:

                  koni     bydła  cieląt  owiec  kóz     koźląt      świń

1891 92       —        1283   2305   888     189        19     1609

1925            8                    1718 3011   717     113         —        8285

1926            14       1646   2791   997     133          17        7452

1927            62       1 180  3025   178     82             –         7710

Dyrektorem  Rzeźni  .Miejskiej  jest  lekarz wet.   F.   Lohner


(Na podstawie : „Ilustrowany opis Leszna I ziemi leszczyńskiej” dr Bronisław Świderski   - reprint wydania z 1928 r ) – pisownia oryginalna

POWRÓT