życzenia dla beneficjenta


 

Życie zaczyna się po czterdziestce!

 

Od kilku dobrych lat benefisy na trwałe wrosły w polski pejzaż, i słu­sznie, są bowiem znakomitą formą uczczenia ludzi znaczących, dowodem pamięci i wdzięczności tych, których artystyczne drogi splotły się z losami Beneficjenta.

Pierwszy leszczyński benefis zrealizowano l marca 2002 r., w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Jego pomysłodawcą był dyrektor tej instytucji, Lechosław Majchrzak. W roli Beneficjenta wystąpił Janusz Szymański, odchodzący podówczas na emeryturę długoletni pracownik domu kultury i pasjonat szybownictwa. Roli prowadzącego podjął się jego kolega po kulturalnym fachu - Zdzisław Smoluchowski.

I myślę, że do głowy mu wówczas nie przyszło, że po roku z małym okładem - 11 kwietnia 2003 r. - on sam stanie się bohaterem podobnej uro­czystości. Jej pomysłodawcą jest Marzanna Skrzypczak-Mizgalska, współ­pracująca z Jubilatem od niepamiętnych czasów.

Okazję do świętowania znalazła szczególną - 45 lat pracy artystycznej popularnego Zdzicha vel Zbyszka, który wśród wielu zalet ma i tę najwa­żniejszą: umiłowanie kultury. Dawał temu wyraz niejednokrotnie, pracując przez wiele lat w leszczyńskim domu kultury, przy czym wielce znaczącym elementem jego działalności było prowadzenie, zmieniającego nazwę, ale zachowującego charakter- Zespołu Satyryków. I, mimo że w jego życiorysie nie brak innych chlubnych kart, jak choćby długoletnia działalność na rzecz leszczyńskich seniorów, a - na drugim biegunie - wszechstronne wychowa­nie młodzieży w klubach „Profilu", to Satyrycy pozostali tym dzieckiem, które - choć czasami krnąbrne i kłopotliwe - zawsze do niego wracało...

Czegóż życzyć Jubilatowi obchodzącemu tak piękną rocznicę? Na pewno nie Złotych Godów - bo takie życzenie kierowane do człowieka pełnego twórczej inicjatywy, byłoby po prostu nietaktem. Lepiej i perspekty­wicznie powiedzieć, że jest dopiero u początku drogi.

Życie zaczyna się po czterdziestce! A zatem - do pracy Zdzisławie!

Barbara Głowinkowska.

WYKONAWCY BENEFISU

Aktorzy Teatru Satyryków: Edward Baldys, Zenon Baliński, Ryszard Cichoszewski, Irena Drewniak-Cichoszewska, Urszula Herman, Krystyna Klopsz-Rosik, Jacek Skrzypczak, Ryszard Stankiewicz

Soliści - wokaliści: Edward Baldys, Zenon Baliński, Irena Drewniak-Cichoszewska, Krystyna Klopsz-Rosik, Tadeusz Kujawa, Marzanna Skrzypczak-Mizgalska

Aktorzy Kabaretu Wyższej Szkoły Humanistycznej przy CKiS w Lesznie: Grzegorz Herman, Małgorzata Kacprzyń-ska, Grzegorz Lewandowski, Małgorzata Ziemba. 

Trio Stroikowe Pałacu w Rokosowie: Leszek Marszałek, Marek Paluszkiewicz, Bogdan Śniady, Jerzy Wyrwiński

 Grupa Wokalna MOK-Singers: prowadzenie Marzanna Skrzypczak-Mizgalska

 Grupa Baletowa „Puenta":  kierownik artystyczny i choreograf Irena Marszałek

Klub Tańca Towarzyskiego „A-mok": instruktor Bernard Lewandowski

Zespół instrumentalny: Andrzej Gładek (gitara basowa), Andrzej Kistowski (fortepian, instrumenty klawiszowe), Zbigniew Mikołajczyk (perkusja), Remigiusz Polaszewski (fortepian, instrumenty klawiszowe), Henryk Ślotała (gitara solowa-efekty), Tomasz Ślotała (gitara basowa), Andrzej Walus (instrumenty klawiszowe)

Prowadzenie: Marzanna Skrzypczak-Mizgalska

 

 

POWRÓT